Notícias

Desenvolvimento real e efetivo da Lei Paz Andrade. Vagas de Português.

O  Parlamento da Galiza, na sessão do dia 9 de outubro de 2018 aprovou por unanimidade, no ponto único da ordem do dia (Debate anual de política geral: doc. núm. 36952, 10/DEBA-000002), a seguinte resolução:

12.ª Resolución
“O Parlamento insta a Xunta a adoptar as medidas que sexan necesarias, antes de finalizar a presente lexislatura, para impulsar a solicitude de admisión de Galicia como membro na Comunidade dos Países de Lingua Portuguesa. Así mesmo, insta o Goberno galego a desenvolver de maneira real e efectiva a Lei Paz Andrade para o aproveitamento da lingua e cultura portuguesas convocando prazas docentes de portugués na vindeira oferta pública de emprego dirixida ao ensino e a dotar de orzamento nas contas para 2019 a aplicación desta lei.”
Aprobada por unanimidade de 73 deputados e deputadas.
(Proposta de resolución núm. 22 do G.P. do Bloque Nacionalista Galego).

http://www.parlamentodegalicia.es/Actualidade/2749/resolucions-aprobadas-no-debate-anual-de-politica-xeral/?fbclid=IwAR3Mygy3ID3-dO-x75fn7Fy3O7y6sTxvdNdi-X7jJodiHlsCuzuyBP0Img8